“Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť.” (Jn 16:13)       

                 

N O V É    S T R Á N K Y
Združenie pre ochranu rodiny
sú pre vás pripravené
oficiálne od 15.11.2018
staré stránky budú naďalej funkčné v obmedzenom rozsahu,
ale nebudú už ďalej udržiavané