Vaše listy

list č.1.

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.

     Pred mesiacom som bola na Turzovke oslovená jednou z vašich členiek, aby som vám vypomohla s vyzbieraním podpisov. Oslovila som nášho duchovného, ten mi však túto petíciu nedovolil podpisovať. Je mi to ľúto, že to nevyšlo.

     Budem sa za vás modliť a prosiť, o požehnanie diela, ktoré konáte

          S pozdravom                     I.S.

(originál listu, plné meno a adresu máme k dispozícii pozn. redakcia)

 

Vyjadrenie Združenia pre ochranu rodiny:

 

Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus!

 

Čím dlhšie sa zaoberáme problematikou ochrany rodiny proti homosexuálnej zvrátenosti, tým častejšie sa stretávame s odmietaním, nepochopením, odsudzovaním a pod.

            Nie je pre nás prekvapujúce, že sa vynorili takéto reakcie i zo strany duchovných, či iných osôb reprezentujúcich kresťanský pohľad na homosexualitu, ktorá je veľmi stručne definovaná v KKC (2357-2359).

Neprekvapuje nás, že tento názor je zrejme ovplyvnený vyjadreniami hovorcu KBS p. Kováčika na adresu nášho pochodu konaného 15. mája 2010 v Bratislave.

            Sme hlboko presvedčení, že takíto ľudia vôbec nepoznajú problematiku homosexuálnej lobby a  je im zrejme úplne ľahostajné, čo môže vo veľmi blízkej budúcnosti nasledovať i na Slovensku.

            Ako príklad uvádzame Španielsko, Portugalsko, Írsko, Mexiko, Argentínu, Island a mnohé ďalšie krajiny, kde pod tlakom medzinárodných organizácii lobujúcich za „práva“ homosexuálov boli prijaté zákonodarnými zbormi zákony na uzatváranie homosexuálnych manželstiev, adopciu detí homosexuálmi, či zákony trestajúce za prejavy homofóbie i napriek demonštráciám tisícov ľudí v menovaných krajinách proti prijatiu homosexuálnych zákonov.

            V prípade, že na Slovensku sa nepodarí v krátkom čase presadiť zákony, za ktoré zberáme podpisy na petície zverejnené Združením pre ochranu rodiny, budú i u nás presadené podobné zákony, ktoré pretlačia lobistické skupiny z EÚ a USA!

            Kto za to ponesie zodpovednosť?

            Uvádzame, že pred Bohom bude zodpovedný každý kresťan podľa miery úradu, ktorý mu je zverený. Teda biskupi, duchovní, pastori, rehoľníci, úradníci, politici, členovia parlamentu a vlády! Pred Tvárou Boha  nebudú mať výhovorky, lebo boli a budú na tieto veci opätovne upozornení.

            Ďakujeme Pánu Ježišovi za prejav každej odvahy, ktorým je i podpis každého, ktorému nie je osud rodiny a výchovy detí na Slovensku ľahostajný! Je to podpis za Boží zákon!

            Nech Všemohúci Boh žehná všetkým, ktorí pochopili o čo ide a otvorí oči srdca tým, ktorí ešte neprehliadli.

            Na záver Božie Slovo:

Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla.“ Toto Ježiš povedal, potom odišiel a skryl sa pred nimi. Hoci pred nimi robil také znamenia, neverili v neho; aby sa splnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš:

„Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali,
a Pánovo rameno sa komu zjavilo?“  

 Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš ešte povedal:

„Oslepil im oči a zatvrdil im srdce, aby  očami nevideli a srdcom nechápali a neobrátili sa - aby som ich nemohol uzdraviť.“(Jn12,36-40)

 

            S úctou                                   Združenie pre ochranu rodiny