Združenie pre ochranu rodiny      

  e-mail:  zdruzenieor@gmail.com

   Ing. Jozef DUPKALA         - predseda správnej rady
   Bc. Juraj  MIKO                   - podpredseda správnej rady
   Ing. Eva DUPKALOVÁ      - tajomník správnej rady
 

  Cesta k Paľovej búde 12,  010 01  Žilina