Zachráňme spoločne rodinu

Ak máš v tomto svete plnom útokov proti rodine, manželstvu, výchove detí chuť postaviť sa v mene Pána zástupov do ťažkého duchovného boja za očistenie týchto ustanovizní tak, ako to na počiatku ustanovil vo svojej Všemohúcnosti dobrotivý Boh, pridaj sa k nám. Daj nám svoj kontakt a povedz nám o svojej predstave pomoci.

Zároveň vyzývame všetkých, ktorí sa v našej ankete vyslovili za aktívnu pomoc v Združení pre ochranu rodiny, aby nám oznámili svoj kontakt, aby sme mohli nadviazať užšiu spoluprácu!

V priloženom liste je stručné vysvetlenie našich predstáv, ktoré budeme v krátkom čase napĺňať a aktualizovať.

Zachráňme spoločne rodinu.doc (55,5 kB)