Listy ZOR-u hierarchii KC

7. Zamyslenie nad voľbami 2012...zatiaľ (veríme, že nie) posledný list, ktorý bol adresovaný hierarchii KC najmä v súvislosti s nami neustále monitorovanou témou homosexuálnej agendy v podmienkach Slovenskej republiky.

6. 2012 - Čo prináša rok 2012 ... Veríme, že tou hlavnou výzvou pre vás je volanie Toho, ktorým ste boli ustanovení a tak napĺňali Slovo: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu” (Mk 16:15)

5. II. výzva 2011 bola adresovaná ako:

  • reakcia na odpoveď p. biskupa na našu výzvu z 9. apríla 2011,
  • reakcia na pastiersky list k sčítaniu ľudu 2011,
  • reakcia na pripravovaný II. GAY PRIDE Bratislava 2011.

4. 2011 - Výzva k zjaveniu pravdy evanjelia...

3. Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15.9.2010 sa Združenie pre ochranu rodiny opätovne obrátilo s listom nielen na hierarchiu KC, ale aj na kňazov KC, a kresťanské spoločenstvá nielen KC cirkvi . Bolo rozoslané cca 1500 mailov. Jedinou reakciou bol doslova nenávistný mail kňaza KC. Úsudok opäť ponechávame na čitateľoch.

 

2. Pre dodržanie chronológie uvádzame reakcie Združenia pre ochranu rodiny (ZOR) po uskutočnení prvého pochodu proti GAY PRIDE 2010,  ktorý sa konal 15. mája 2010 na vyjadrenia hovorcu KBS pána Kováčika na adresu ZOR. Idedva listy, v ktorých sme žiadalijasné stanovisko KBS. Podstatou listov bola požiadavka ZORvyjadrenie KBS, kde pán Kováčik verejne napadol naše Združenie citujeme: „mnohé z téz združenia nie sú v súlade s učením katolíckej cirkvi.“   viď článok: 

https://www.webnoviny.sk/ostatne/zdruzenie-pre-ochranu-rodiny-nesuhlas/138106-clanok.html

Odpovede sme sa dodnes nedočkali.

 

1. Združenie pre ochranu rodiny vzniklo 28.apríla 2010 ako podnet na prvý pripravovaný GAY PRIDE na Slovensku. Prvý list v súvislosti s pripravovaným prienikom homosexuálnej agendy na Slovensko bol zaslaný ešte pred oficiálnym vznikom ZOR 27. marca 2010.

List ordinárom a generálnym vikárom.pdf