Pochod Bratislava 15. 06. 2013

VIDEO ZOR_u :

SK verzia:          časť 1.     časť 2.    časť 3.    príhovor biskupa          momentky
EN version:       part 1.      part 2.     part 3.     intercession of bishop   shots

PREJAVY Z POCHODU :

SK verzia :         Pochod_150613_1 časť        Pochod_150613_2 časť     Pochod_150613_3 časť
EN version :      march part 1.                                    march part 2.               march part 3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPÍSALI A NATOČILI INÍ :

Ing. Tomáš Ondrovič (stredoškolský učiteľ):
130616_pochod_rodina_clanok
VIDEO 
Magnificat Slovakia:
VIDEO
Hlavné správy:
článok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------