Zhromaždenie Združenia pre ochranu rodiny  a

Združenia Občania za Kresťanské hodnoty a Tradície

Bratislava 16. apríl 2011

Vážení priaznivci Združenia pre ochranu rodiny, radi Vám prinášame informácie z nášho zhromaždenia v Bratislave. Hlavným cieľom tohto zhromaždenia bolo oznámiť, čo sa opätovne chystá do Bratislavy na 4. júna 2011 zo strany osôb LGBT teda Dúhový Pride 2011. Ako organizátori tvrdia má ísť o ešte väčší pochod ako pochod v roku 2010. Vzhľadom na stále viac a viac stupňujúce sa požiadavky zo strany homosexuálnych aktivistov a osôb LGBT je kresťanskou povinnosťou neustále upozorňovať na dôsledky ich snáh a konania, ktoré sa majú premietnuť do prijatia budúcich zákonov, ktoré budú mať potom devastujúci vplyv na osobnú slobodu, inštitút rodiny, inštitút manželstva, ale najmä samotné deti a to už od 5. rokov života!!!  Zároveň sme prišli vyzvať všetkých, ktorým záleží, ale najmä má záležať na ochrane rodiny na pokojný pochod 28. mája 2011.

 

   Video: 

 

 

   Prejavy : 

  Prejav na zhromaždení za ZOR

  Prejav na zhromaždení za OKHT


 

STOP DISKRIMINÁCII

Zachráňme rodinu! Zachráňme národ!

Zastavme totalitu homosexuálnej ideológie, ktorá:

ruší všetky Božie aj prirodzené zákony; ničí jedinca, rodinu a národ a pre homosexuálov a osoby LGBT (lesby, gayov, bisexuálov, transsexuálov) stanovuje nadštandardné práva.

Homoideológia berie ostatným občanom:

-         právo na slobodu prejavu (tzv. nenávistná reč),

-         právo na vyznávanie svojho náboženského presvedčenia (tzv. homofóbia),

-         právo na výchovu vlastných detí (gay-aktivisti v školstve, rodičia vo väzení, pr. Nemecko).

Si aj Ty ochotný postaviť sa za záchranu rodiny a zastavenie totality antihodnôt? Tak príď podporiť ochranu a budúcnosť Tvojej rodiny:

16. 4. 2011 od 15.00 do 16.00 na námestí SNP v Bratislave.

 

 

   Združenie pre ochranu rodiny v spolupráci so združením Občania za kresťanské hodnoty a tradície upozorňujú spoločnosť na potrebu verejnoprávnej ochrany manželstva, rodiny a detí pred propagáciou homosexuality a iných foriem morálnej devastácie na úrovni ústavného zákona. Požadujeme zákonnú ochranu pred šírením homoideológie, ktorá smeruje k novej forme totality a ku genocíde národov.

Homoideológia je deštruktívny systém, ktorý zavádza celospoločenské bezprávie a privileguje výlučne kastu LGBT (lesby, gayovia, bisexuáli transsexuáli). „Gay-práva“ sú priamo a cielene nasmerované proti Dekalógu, ktorým sa formovala celá západná civilizácia.

Homoideológia má katastrofálne následky na:

1) Fyzické zdravie – skrze aktívnych homosexuálov a bisexuálov sa nesmierne rýchlo šíria infekčné choroby, predovšetkým AIDS.

2) Morálny stav spoločnosti – štatistiky kriminálnych činov homosexuálov prinášajú ďaleko vyššie čísla než u ostatného obyvateľstva.

3) Zmeny v legislatíve smerom k totalite – sú zavádzané nové kategórie trestných činov, ako napr. „nenávistná reč“, rôzne „fóbie“, slovná diskriminácia. Na základe článkov 7 a 19 Lisabonskej zmluvy môže byť každý, kto nazve hriech hriechom, obvinený z diskriminácie.

Boh homosexualitu, čiže sodomiu, nazýva ohavnosťou a do neba volajúcim hriechom. Ale propagátori LGBT „práv“ majú pred Bohom aj pred ľudstvom ešte väčšiu vinu než sodomisti. (por. Rim 1,32)

Združenie pre ochranu rodiny už v máji 2010 usporiadalo pokojný pochod za ochranu rodiny Tento pokojný pochod sa bude opakovať: 28. 5. 2011

Združenie pre ochranu rodiny: www.zor.webnode.sk;  kontakt: zdruzenieor@centrum.sk;