POCHOD TURZOVKA  5. júl 2010

    Drahí priaznivci Združenia pre ochranu rodiny i vy, ktorí ste sa zúčastnili pochodu na Turzovku - Živčák

    Prinášame vám prvé informácie z pochodu. Predovšetkým ďakujeme všetkým, ktorí sa priamo, či nepriamo zúčastnili pochodu krásnou Kysuckou prírodou na horu, kde s láskou čaká pútnikov naša drahá Mama Panna Mária, všetkým, ktorí nám umožnili prihovárať sa zúčastneným pútnikom zo Slovenska, Čiech i Moravy.  V príhovoroch opätovne zazneli požiadavky na stále aktuálnejšiu potrebu ochrany rodiny, manželstva a výchovy detí proti rastúcemu tlaku homoideológie a gender rovnosti.

    Ďakujeme všetkým odvážnym, ktorí sa podpísali pod petície za návrhy zákonov. Nech všetkým žehná Pán Ježiš a mocne vás ochraňuje naša prečistá Bohorodička Matka Mária.

    

    Prejav : 

    Prejav_Turzovka.doc

   

   Video : 

   

     

   Pripravili sme vám i pár obrázkov  viď galériu vľavo dole

   Časť z nich sme použili s láskavým zvolením autorky

   MárieVízikovej zo združenia Magnificat Slovensko