Pochod 28.5.2011

V prvom rade v mene Združenia pre ochranu rodiny a

združenia Občania za kresťanské hodnoty a tradície,

ďakujeme všetkým odvážnym, ktorí sa nebáli prísť podporiť pochod za ochranu rodiny do Bratislavy.

Len to, že vás neodradil ani dážď ani vietor je svedectvom o tom, že vám záleží na tom,

aby sa takéto verejné akcie konali!

Pripravili sme pre vás možné dostupné informácie o pochode, ako i prejavy, ktoré odzneli.

Ak uznáte za vhodné, informujte vo svojom okolí o našich iniciatívach, veríme,

že Pán Ježiš sa dotýka sŕdc mnohých i takýmto spôsobom.

 

 Videá 

Médiá:   TV Markíza:

   Prejavy : 

 Prejav 28.mája 2011 námestie SNP

 Prejav pred prezidentským palácom

 Prejav na Hlavnom námestí

 Prejav na Hviezdoslavovom námestí

 Príhovor k otcom a matkám