Správy zo zhromaždení so spoluúčasťou Združenia pre ochranu rodiny

Ako súčasť série plánovaných verejných zhromaždení po celom Slovensku organizovaných občianskymi združeniami, ktoré sa zaoberajú ochranou tradičnej rodiny, ochranou detí a hodnôt s tým súvisiacich a budú prebiehať pod mottom:

Obnova rodiny - vzkriesenie národa