Petícia za vyhlásenie referenda    22. apríl  2014

Vážení priatelia a podporovatelia,


i keď od 3. decembra 2013 uplynulo síce pomerne veľa času, Združenie pre ochranu rodiny neustále hľadalo cesty a spôsoby, ako naplniť svoj počiatočný zámer ohľadne prijatia ústavného zákona  o ochrane manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi tak, ako sme si to vo svojich cieľoch predsavzali.

V čase, ktorý sa  Vám  možno javil ako "hluchý", sme uskutočnili viacero iniciatív či skrze    politické strany,  či mimo nich, aby sa uvedený cieľ naplnil.

Prvá z možností, ktorá sa ukazuje ako reálna, je cesta parlamentného prijatia ústavného zákona skrze spoločnú dohodu politických strán SMER SD a KDH z 28. februára 2014, ktoré posunuli návrh ústavného zákona už do druhého čítania v znení:

"Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru".

I keď uvedený návrh nevystihuje celú šírku, ktorá bola obsiahnuta v cieľoch Združenia pre ochranu rodiny má taktiež jeho podporu.

Druhá možnosť, je cesta síce oveľa náročnejšia,  ale v  zmysle  rozsahu  našich cieľov  ju podstatne viac vystihuje, a to je cesta referenda, ktorú navrhla a pripravila Alinacia za rodinu. Podporovateľmi aliancie  sa  Združenie  pre ochranu rodiny  stalo tesne po jeho vzniku  12.12.2013.  

Dňa 5.4.2014 sa zástupcovia Združenia pre ochranu rodiny zúčastnili oficiálneho zahájenia zberu podpisov pre vyhlásenie referenda, ktoré sa konalo v prezidentskej záhrade Grassalkovičovho paláca, čím sa Združenie pre ochranu rodiny oficiálne pripája k podpore referenda i referendových otázok.  Týmto sa zároveň temer doslovne napĺňa naše vyhlásenie z  3.decembra 2013 citujeme: 

"je nevyhnutné, aby sa na Slovensku spojili všetky subjekty, ktoré pochopili, že jedinou možnosťou ako dosiahnúť zastavenie systematického tlaku na totálny rozklad rodiny je, aby bolo vyzbieraných  minimálne 350.000 podpisov  potrebných pre nádej na úspech petície. Preto  je doslova podmienkou spojiť sily všetkých, ktorým nie je ochrana rodiny ľahostajná." 

Ďakujeme vám všetkým za vytrvanie v tomto boji za ochranu rodiny a budeme vďační, ak si z  prílohy stiahnete petičný hárok za vyhlásenie referenda a pomôžete získavať podpisy pre vyhlásenie referenda prezidentom SR. 

 

S úctou za Združenie pre ochranu rodiny  Ing. Jozef Dupkala, predseda Správnej rady

P.S. novozvolený prezident p. Kiska prisľúbil, že ak bude vyzberaný dostatočný počet podpisov pod uvedenú petíciu, vyhlási referendum k termínu konania komunálnych volieb na jeseň 2014. 

 
 
 
 

Text uvedený nižšie sa stáva neaktuálny, ale pre chronológiu ho ponechávame bez zmeny.

 

DOČASNÉ POZASTAVENIE PETÍCIÍ    3. december 2013 - upresnenie

Vážení priatelia a podporovatelia,

vzhľadom na veľmi veľký záujem o problematiku ochrany rodiny spôsobený najmä informáciami o juvenílnej justícií a v súvislosti s mnohými aktivitami iných subjektov, ktoré sa doslova v posledných hodinách objavili na Slovensku,

vydáva  Združenie pre ochranu rodiny  toto vyhlásenie:

V záujme, aby bol dosiahnutý čo najväčší úspech petície, ktorú naše združenie vypísalo už pred štyrmi rokmi - petície za prijatie ústavného zákona  o ochrane manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi  -  je nevyhnutné, aby sa na Slovensku spojili všetky subjekty, ktoré pochopili, že jedinou možnosťou ako dosiahnúť zastavenie systematického tlaku na totálny rozklad rodiny je, aby bolo vyzbieraných minimálne 350.000 podpisov  potrebných pre nádej na úspech petície. Preto  je doslova podmienkou spojiť sily všetkých, ktorým nie je ochrana rodiny ľahostajná. 

Zvážiac všetky tieto argumenty sme sa rozhodli pokračovať pozastavení zberania podpisov pod našu petíciu, nakoľko v NR SR prebiehajú rokovania o prijatí ústavného zákona o ochrane manželstva ako zväzku muža a ženy a výchovy detí rodičmi.

Týmto si vás dovoľujeme osloviť, aby ste sa obracali priamo na poslancov NR SR, aby bol prijatý uvedený ústavný zákon.

Ďakujeme vám  všetkým za pochopenie, trpezlivosť, priazeň a chuť bojovať ďalej.

 

S úctou za Združenie pre ochranu rodiny  Ing. Jozef Dupkala, predseda Správnej rady

 

P.S. zároveň pozastavujeme a prehodnocujeme i petíciu o zákaze prenasledovania za homofóbiu

 

 

Nasledujúci text je momentálne neaktuálny!

 

Petíciou chceme vyzvať celé Slovensko

Ak sa chceš pripojiť k tejto našej aktivite na podporu pre prijatie uvedených zákonov, stiahni si príslušný petičný hárok, podpíš ho, prípadne oslov vo svojom okolí ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud rodiny a pošli ho na našu adresu uvedenú na titulke (alebo zoskenovaný na mailovú adresu).

Nakoľko správne vypísaná petícia je veľmi dôležitá, prikladáme vzor správne vypísanej petície. Ďakujeme za porozumenie.

vzor správne vypísanej petície

  • petícia za prijatie ústavného zákona o ochrane manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi. Formulár petície si môžeš stiahnúť tu  Peticia_1.doc  (44,5 kB)
  • petícia za prijatie zákona o zákaze prenasledovania za tzv. homofóbiu. Formulár petície si môžeš stiahnúť tu Peticia_2.doc (44,5 kB)