Stav petícií

Dňa 26. júna 2010 sme začali s oficiálnym zberaním podpisov za už avizované petície.

Tu vám chceme priebežne poskytovať informácie o počte podpisov za jednotlivé petície.

    Petícia k ústavnému zákonu o ochrane manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi. 
    Petícia k  zákonu o zákaze prenasledovania za tzv. homofóbiu
 
ústavný zákon zákon o zákaze dátum sčítania
103 64  26  jún 2010
335 168 21 júl  2010
532 178 25 august 2010
1053 752 11 sept. 2010 
4651 752 3.november 2010
5318 752 8.november 2010
Ako je to s tvojim postojom ?