Petícia proti juvenílnej justícií

Združenienpre ochranu rodiny sa rozhodlo podporiť petíciu za ochranu detí pred zneužitím v neefektívnom sociálnom systéme štátu.
Text a petičný hárok nájdete na  tomto linku https://www.wikidemokracia.org/peticie/pdf/stop_juvenilnej_justicie.pdf
Iba stručne uvádzame, že naša podpora tejto petícií je súčasťou našich aktivít v boji proti rozkladu a demoralizácii rodiny, ktoré sa skryto či otvorene presadzuje už i na Slovensku.