Sexuálna výchova

Aj takto môže vypadať sexuálna výchova, ktorá spĺňa kritériá odbornosti a nového pohľadu pod záštitou OSN a EÚ

Radim Uzel:  Ve Švédsku...